Monthly Archives: June 2011

UNESCO for Underwater heritage publication

Tutorial on the Rules concerning activities directed at Underwater Cultural Heritage

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/underwater-heritage-tutorial/tutorial/

17th ICOMOS General Assembly and Scientific Symposium ‘Heritage, driver of development’ 27 November to 2 December 2011, Paris, France

http://www.icomos.org/icahm/documents/GA2011_annonce_web_partenaires_20110523_final.pdf

The most important triennial gathering of ICOMOS will take 
place from 27 November to 2 December 2011 for the first 
time in Paris at UNESCO headquarters.
 
Visit the special website www.icomos-paris2011.com to 
consult the full programme, register on-line and obtain 
information on negotiated hotel rates and the post-tours to 
World Heritage cities in France on offer.

The Art of the Far East in National Museum in Warsaw

http://www.mnw.art.pl/index.php/pl/wystawy_czasowe/wystawy/art119.html

Pokaz wybranych obiektów ze Zbiorów Sztuki Orientalnej MNW podarowanych przez państwa Teresę i Wacława Dąbków.

W Muzeum można zobaczyć kilkadziesiąt przykładów dzieł sztuki Dalekiego Wschodu pochodzących z XVIII, XIX i 1. połowy XX wieku.

Source: http://www.mnw.art.pl

AR Archaeological Annals on the Facebook

http://www.facebook.com/group.php?gid=317189098254&ref=ts

AR Archaeological Annals VOL I(1) 2009

AR Rocznik Archeologiczny

AR Archaeological Annals                               VOL.  I(1) 2009

Spis tresci / Table of contents

OD REDAKCJI …………………………………………………………………………………………………….5

1.WIOLETTA RYDZYNSKA –Gdzie poszukiwano Truso? Where  the Truso was  lookingfor? ……………………………………………………………………………………………………….7

2.MARIUSZ  GWIAZDA  –Kultura  artystyczna  Dura  Europos  na  przykładzie  Panelu Purim. Artistic culture of Dura Europos on the example of Panel Purim……….30

3. ANNA  BINKOWSKA,  KATARZYNA  CZAJKOWSKA,  SYLWIA  KRAWCZYK  –  Koło Naukowe Recepcji Antyku  “Ars Antica”  – Antyk  jest  to dziś,  tylko  cokolwiek dalej…-  o  recepcji  antyku  słów  kilka.  Antiquity  it  is  today,  only  something further… – Few words about adaptation of antiquity……………………………..44

4. KLAUDIA SZAJKOWSKA – Architektura na mozaice z wyspami z Ammaedary (Hïdra) w  Tunezji.  Architecture  on  mosaic  with  islands  from  Ammaedary(Hïdra), Tunisia………………………………………………………………………….53

5. KRYSTIAN  TRELA  –  Działalność  archeologii  lotniczej  w  Studenckim  Kole Naukowym  „Wod.o.lot”.  Aerial  archaeology  activity  in  Student  Scientific Society ‘Wod.o.lot’……………………………………………………………………..66

6. IZAURA  PRUSIK  –  Posążki  wodzów  z  Nowej  Sali  Tronowej.  Próba  interpretacji znaczenia ideologicznego. Sculptures of leaders from New Throne Hall. Attempt to interpretation thier ideological meaning………………………………………..73

7. IZAURA  PRUSIK  –  Izauria  –  kraina  znana  i  nieznana.  Geografia,  historia  i  zabytki. Isauria – land known and unknown. Geography, history and monuments………76

8.MARZENA  OAREK  –  Naturalna  mumifikacja  na  cmentarzysku  z  przełomu  VI/VII wieku  n.  e.  w  Deir  an-Naqlun  (Egipt).  Natural  mummification  in  6th/  7th century cemetery at Deir an-Naqlun (Egypt)………………………………………80

9. KATARZYNA GOZDAWA  – GOŁEBIOWSKA – Strażnicy z rozdziałów 144 – 147 księgi umarłych  –  studium          ikonograficzne wybranych  przedstawień  z  tebańskiej nekropoli.  Guardians  from  chapters  144  –  147  of  the  „book  of  the  dead”  – study of the iconography of the selected depictions from Theban necropolis….90

10.WOJCIECH  EJSMOND  –  Dekoracje  na  kamiennych  naczyniach  kultury  Dżiroft. Decoration on stone vessels of Jiroft culture…………………………………105

11. PIOTR CZERKWINSKI – Ikonografia hypocyfalusów. Iconography of hypocephali..118

12. KATARZYNA  KAPIEC  –  KV  5  –  zbiorowy  grobowiec  synów  Ramzesa  II.  KV 5 – collective grave of sons of Rameses II……………………………………130

13.  FILIP TATERKA – Kryptografia egipska w czasach panowania królowej Hatszepsut. Egyptian cryptography in times of queen Hatshepsut reign. …………………………………………………………………………………141

14.   DAWID WIECZOREK  –  Tutmozydzkie  dipinti  budowlane  a  ostraka  hieratyczne  z tego samego okresu. The Tuthmoside building-dipinti and hieratic ostraca from the same period……………………………………………………………………….155

Welcome on the ISS HUMANICA official Website. For more information about Society please select ‘About’.

Welcome on the ISS HUMANICA official Website. For more information about Society please select ‘About’.