Short Report – Crimea – Krótkie Sprawozdanie

26.08 zakończyliśmy prace “polowe” związane z projektem ‘Comparative study on monumental art  and architecture, on the Islamic culture influence north eastern border.’

Prace prowadziliśmy w Bakczysaraju i Sewastopolu. Wykonany został pełen katalog zabytków sepulkralnych Bakczysaraju z dokumentacją fotograficzną i rysunkową. Wykonaliśmy także opis i dokumentację Meczetu z Pałacu Chanów. Wszystkie skatalogowane zabytki będą podstawą do wyciągnięcia wniosków co do korzeni artystycznych sepulkralnych zabytków Tatarskich oraz wpływu sztuki Ottomańskiej na nie.

Nieoczekiwane efekty projektu w postaci zdjęć lotniczych stanowiska w okresu rzymskiego w Bałakławie, zawdzięczamy przychylności kierownika misji na tym stanowisku, dr Radosława Karasiewicza – Szczypiorskiego. 

Wielkie podziękowania kieruję także do Dagmary Sochy, Oskara Kubraka, Bartka Duchnowskiego i Konrada Forysia, jako współautorów zdjęć w Bałakławie, za pomoc i wysiłek włożony w ten projekt!

IMS

PS. Poniżej zamieszczam krótki slideshow zdjęć z projektu min. prace wykopaliskowe i zdjęcia lotnicze Bałakławy, zdjęcia minber’u, meczetu, mauzoleum oraz grobów w Bakczysaraju.

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s